تعرفه ها

تعرفه سيم كارت های اعتباری

نام سيم كارت :

Thuraya Prepay Iran

ERTEBATAT TELEPHONE ASIA

توضيحات مربوط به سيم کارت, شرايط عمومی و نرخ مکالمات برای مقاصد مختلف آن (اینجا کلیک کنید).

 

Account Validity

 • Validity Period: 1 year from the first call

Renewal Term

 • Satellite Usage more than 1500 Units: Free Satellite Usage less than 1500 Units: 39 USD Charging

increment

 • Calls are charged based on 60-second increments. Units: USD per Minute

GmPRS

 • Activation: 20 USD
 • Usage: 0.05 USD per 10 KB

SMS

SMS is charged per 160-character

Asia telecommunications (Iran Thuraya), ارتباطات تلفن آسیا
Asia Telecommunications

دارنده پروانه (GMPCS)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

MARINE

M2M

AERO

LEGACY

 • Thuraya IP
 • Thuraya PCO
 • SatSleeve for iPhone
 • SatSleeve for Android
 • Thuraya XT
 • Thuraya XT-DUAL
 • SDR Fixed - FLANGE
 • HDR HELI
 • HDR Fixed - FLANGE
 • HDR Fixed - ARINC
 • SDR HELI
 • SDR Fixed - ARINC