در مواقع اضطراری شما میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • پشتیبانی شرکت ماهواره ای ثریا

تماس با شماره ۱۰۰ ۱۰۰ از شبکه ثریا

تماس با شماره ۰۰۸۸۲۱۶۱۰۰۱۰۰ از شبکه های دیگر

 • پشتیبانی شرکت ارتباطات تلفن آسیا

                                 تماس با شماره های

گروه پشتیبانی                  ۸۵۱۷۸۸۷ ۹۳۵ ۹۸+

گروه فنی                      ۸۵۱۶۸۶۸ ۹۳۵ ۹۸+

گروه فروش                    ۳۸۰۰۶۷۶ ۹۳۵ ۹۸+

ارسال ایمیل به آدرسهای  support@IranThuraya.com , technical@IranThuraya.com

پشتیبانی در مواقع

اضطراری

تعرفه ها

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Asia telecommunications (Iran Thuraya), ارتباطات تلفن آسیا
Asia Telecommunications

دارنده پروانه (GMPCS)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

MARINE

M2M

AERO

LEGACY

 • Thuraya IP
 • Thuraya PCO
 • SatSleeve for iPhone
 • SatSleeve for Android
 • Thuraya XT
 • Thuraya XT-DUAL
 • SDR Fixed - FLANGE
 • HDR HELI
 • HDR Fixed - FLANGE
 • HDR Fixed - ARINC
 • SDR HELI
 • SDR Fixed - ARINC