در مواقع اضطراری شما میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  • پشتیبانی شرکت ماهواره ای ثریا

تماس با شماره ۱۰۰ ۱۰۰ از شبکه ثریا

تماس با شماره ۰۰۸۸۲۱۶۱۰۰۱۰۰ از شبکه های دیگر

  • پشتیبانی شرکت ارتباطات تلفن آسیا

تماس با شماره های            ۳۸۰۰۶۷۶ ۹۳۵ ۹۸+

۸۵۱۷۸۸۷ ۹۳۵ ۹۸+

۱۷۸۳۱۷۲ ۹۱۲ ۹۸+

ارسال ایمیل به آدرسهای  support@IranThuraya.com , technical@IranThuraya.com

پشتیبانی در مواقع

اضطراری

تعرفه ها

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

  • Thuraya IP Commander