بروز رسانی نرم افزارهای

داخلی

جهت بروز رسانی نرم افزار گوشی و یا دستگاه خود بروی مدل آن کلیک کرده تا فایل مورد نظر و همچنین دستورالعمل بروزرسانی را دریافت کنید.

محصولات صوتی

Land Voice

Land Data

محصولات دیتا

Marine

محصولات دریایی